Maxi Plus

Stabil rollator upp till 200 kg brukarvikt

Dolomite Maxi+ är utvecklad för dem som av olika anledningar behöver en extra bred och stabil rollator.