Change your language:
Vicair Liberty Profile

Vicair Liberty ger utmärkt komfort för brukare med låg
till medium risk för att utveckla trycksår. Dynan anpassas individuellt och kan användas för olika ändamål där behovet finns för att ge komfort och optimal tryckfördelning. Vicair Liberty är enkel att använda och väger endast 300-400 gram.