Legacy

En nätt rollator med många möjligheter

Dolomite Legacy är en rollator med fler möjligheter än en basrollator, men utan den mest avancerade anpassningen och tillbehören.