Workshop - Aktivt sittande för äldre och svaga på Fokus Hjälpmedel Älvsjö

Mer information från mässan kommer under hösten.

Men missa inte "Aktivt sittande för äldre och svaga", Workshop med Stina Dahlbeck, Utbildningschef  Invacare.

Innehåll och upplägg:

Hur ska vi välja rullstol? Efter användarens ålder eller efter en genomförd analys?

Flera personer skulle kunna ha, och må bra av, en mer aktivitetsbefrämjande rullstol. Med en lättrullad rullstol kan användaren kanske bli mer självständig och bättre nyttja sin fulla förmåga.

Vi åldras olika och därför bör varje förskrivning av rullstol föregås av en analys som visar vilken typ av rullstol som är mest lämplig.

Kroppen är gjord för rörelse men är samtidigt ganska lat och söker stöd och stabilitet. I en rätt inställd rullstol är förutsättningarna bättre för att främja aktivitet. Att sitta aktivt är mycket jobbigare för kroppen och något man kanske bara klarar av kortare stunder. Men det kan medföra flera positiva effekter
 
Tanken med seminariet är att vidga förskrivarnas vyer och få dem att reflektera över varför de väljer det ena framför det andra vid val av rullstol och att öka förståelsen för användandet av aktivrullstolar för äldre.
 
Att sitta i en aktivrullstol gör att man ser mer aktiv ut. Många kanske upplever att de klarar mer och får bättre självkänsla. Sedan kan personen flytta över från aktivrullstolen i någon annan stol när de behöver vila eller behöver mer stöd
Alla passar förstås inte i en aktivrullstol men det ska finnas med som ett alternativ så man får rätt stol för rätt person.
 
Håll utkik efter hela programmet här