Antidecubitus – att förebygga trycksår. I Spånga den 15/4

Alla vårens utbildningar i Spånga är inställda och återupptas så snart möjlighet ges - alla deltagare är informerade.

Invacademy trycksårsutbildning vill ge ökad kunskap om hur dessa uppstår, vilka som är de inre och yttre riskfaktorerna och hur man kan förebygga och understödja behandling av trycksår med rätt nutrition och genom att välja rätt madrass. Det är ett känt faktum att magra, gravt överviktiga, undernärda och uttorkade patienter har ökad risk att utveckla trycksår. En av de största riskfaktorerna är också orörlighet.

Uppkomsten av trycksår – som börjar med en rodnad, avskavd hud eller blåsor – påverkas av yttre faktorer som tryck, skjuv, friktion och så lite fukt, för när huden är fuktig av svett eller inkontinens blir den också skörare. Inre faktorer som påverkar uppkomsten av trycksår är det fysiologiska åldrandet. Huden blir mindre elastisk när du är äldre samtidigt som sannolikheten ökar att du drabbas av en kronisk sjukdom eller kognitiv svikt. Men även barn och unga kan få trycksår.

Välkommen till oss i Spånga!