Trycksårsdagen 2024

Events

Teams Live-event, Sverige

Trycksårsdagen 2024

Invacares trycksårsutbildning vill ge ökad kunskap om hur dessa uppstår, vilka som är de inre och yttre riskfaktorerna. En digital genomgång av olika madrassers funktioner, uppbyggnad och material. Allt för rätt val av madrass med fokus på tryckavlastning.
Stoppa trycksår utbildning Invacare

Trycksårsdagen 2024

Ökad kunskap kring tryckskador och olika typer av madrasser, dess uppbyggnad och funktioner. 

Hur kan man förebygga och understödja  behandling av trycksår genom att välja rätt underlag och val av madrass? Det är ett känt faktum att äldre, magra, kroniskt sjuka, undernärda och uttorkade patienter har ökad risk att utveckla trycksår men en av de största riskfaktorerna är orörlighet.
Re-positionering och användning av högkvalitativt skum är att föredra framför en madrass i standardskum för att förhindra trycksår. Det ersätter inte god omvårdnad, men bidrar till att förebygga trycksår – en av våra absolut vanligaste vårdskador som slukar stora samhällsresurser och orsakar ett enormt mänskligt lidande.

I den här utbildningen tar vi upp ämnen som:

  • Introduktion av EPUAP Guidelines rekommendationer
  • Trycksår ett stort och kostsamt problem
  • Definition av trycksår
  • Trycksårs uppkomst och dess kategorier
  • Vem riskerar att få trycksår -inre/ yttre faktorer
  • Varför är ett bra mikroklimat viktigt
  • Vikten av re-positionering
  • Att välja underlag

Föreläsare: Stina Dahlbeck Leg sjukgymnast, produktchef madrasser/dynor och utbildningsansvarig Invacare Sverige
För vem:  leg. arbetsterapeuter och fysioterapeuter samt övrig personal i vårdteamet.

Datum: 21/11
Tid: 8.30-10.00
Var: Utbildningen sker digitalt via Teams 

KOSTNADSFRITT