Change your language:

Kontroll ut i fingertopparna

ACS2 REM550
ACS2 REM A
ACS2 REM550
ACS2 REM A
ACS2 REM550
ACS2 REM A

Invacare® Advanced-Control-System ACS 2 är efterföljaren till den mycket framgångsrika befintliga ACS, och kontrollerar alla funktioner på elrullstolen, allt från kör- och sitsinställningar till belysningen och andra väsentliga och ändamålsenliga funktioner.
Med ACS 2 introduceras nya elektronik- och aktuatormoduler för att möta nya behov såsom högre kliniska krav, renovering och kostnadsoptimering. Användaren kommer att uppskatta införandet av en LCD-skärm i färg, medan serviceteknikern får en spegelfunktion som förenklar vid omprogrammering eller service. Modulerna till ACS 2 är till stor del bakåtkompatibla, och erfarna användare kan direkt överföra sin kunskap till denna nyhet.