CheckO2 Plus

Invacare Check O2 Plus är ett kontrollinstrument som analyserar alla de operativa parametrar som är nödvändiga för att utföra kontroller av oxygenkoncentratorer. Det är en ändamålsenlig och kostnadseffektiv analysator, som kontrollerar flöde, syrehalt och tryck på vilken oxygenkoncentrator som helst. Dessutom behövs ingen rutinmässig kalibrering och den har ingen bränslecell som behöver ersättas. Invacare Check O2 Plus är oxygenanalysatorn som är 3-i-1.


Broschyr (1)