Att arbeta med personlyft

Alla förflyttningar kräver någon form av manuellt moment exempelvis högre upp i säng, rulla/ vända sig i säng. Att förflytta människor är ett hantverk, inte som att förflytta en säck potatis. Det finns många orsaker som styr in oss på hjälpmedlet lyft. Det kan exempelvis bero på smärta eller svårighet att förflyttas manuellt.


Att arbeta med personlyftar är alltid förenad med en säkerhetsrisk. Hur ska vi tänka för att arbeta lugnt och undvika att skador uppstår? Viktigt är att alltid göra en riskanalys över hela situationen. Hur ska vi tänka vid val av personlyft? När använder vi mobil lyft, frilyft alternativt taklyft? Oftast beror det på situationen och hur boendet är utrustat.

Det finns vissa bra tips att tänka på när det gäller de olika valen. Vid användande av personlyftar behövs oftast en lyftsele. Olika leverantörer har olika lyftselar. Dessa bör provas ut individuellt för att hitta en lösning som passar bäst för den enskilda brukaren. Det som är viktigt att tänka på är modellen, materialet, passformen och placeringen samt i vilken situation lyftet ska ske.

Viktigt att känna känna till vad det finns för olika personlyftar och selar. Prova gärna själv innan man väljer ut en sele till brukaren och att ha gott om tid.

Denna grundutbildning, där vi blandar teori och praktik, är för dig som vill ha lite mer inblick gällande Invacares personlyftar och selar.

Öppna informationsbladet i pdf här

Se produktutbudet från Invacare som anknyter till utbildningen

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: hjälpmedelskonsulenter, vårdpersonal och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller vill ni ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com