Invacare Blogg

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

5 goda råd inför valet av tryckavlastande madrass

Dela detta innehåll:

Det finns så många variationer av tryckavlastande madrasser på marknaden som gör / erbjuder olika saker, det kan vara svårt att veta hur man ska välja.
Den här bloggen lyfter fram vikten av tryckavlastande madrasser och vad man ska tänka på när man ska göra sitt val.

Vad är ett trycksår?

  • Ett område med lokal skada på huden och / eller underliggande vävnad
  • Ofta över ett benigt område, t.ex. anklar, benutskott.
  • Orsakas av tryck eller tryck i kombination med skjuv och friktion, vilket leder till begränsad blodtillförsel till vävnaden.
  • Intervall i svårighetsgrad går från missfärgning av huden till öppna sår.

Vem riskerar trycksår?

De med nedsatt rörlighet och svårigheter att justera sin egen kroppsvikt har högre risk att utveckla trycksår på grund av långvarigt tryck på ett och samma ställe. Detta kan leda till nedbrytning av vävnaden och ytterligare försämrad hälsa. Trycksår kan vara livshotande.

Andra faktorer som ökar risken:

  • Nedsatt cirkulation
  • Fetma
  • Inkontinens
  • Undernäring

Risken för att utveckla trycksår kan minskas eller hanteras med hjälp av en tryckavlastnade madrass, utformad för att omfördela så mycket tryck från brukarens benutskott som möjligt.

Här är 5 goda råd att tänka på när du gör ditt val:

1. Bedömning av huden

Detta bör utföras av vårdpersonal och bedöms ofta med hjälp av en standardiserad riskbedömningsverktyg som beräknar en riskpoäng exempelvis modifierade Norton-skalan. Detta kommer att indikera en risknivå och hänvisning till de tillgängliga madrasserna som anses lämplig.

2. Typer av tryckfördelande madrass

Reaktiva madrasser (standardmadrasser)

Tillverkad av skum och består ofta av geometriskt skurna ytceller och är därför utmärkt för omfördelning av tryck samtidigt som komforten maximeras och risken för skjuvning och friktion minskas.
Kan utformas för patienter med låg risk / medelhög risk, men vissa, såsom Dacapo Comfort-madrassen, är främst för dem med minimala risker för tryckskador.

Växlande madrasser (dynamiska madrasser)

Består av enskilda alternerande luftfyllda celler, vanligtvis som små grupper för att regelbundet och automatiskt förändra tryckavlastningen. Dessa aktiveras av en pump som vanligtvis är ansluten till fotänden av sängen och är lämplig för dem som är i hög risk. Växlande tryckavlastande madrasser, även kallade dynamiska madrasser, kan behöva fästas i sängbotten med fixerings- / fästremmar.

Hybridmadrasser (softform-madrasser)

Kombination av luft och skum ger ett bekvämt underlag som minskar trycket över utsatta delar av kroppen och en alternerande yta under vilket fördelar trycket på de delar av kroppen som bär hög belastning. Lämplig för dem som anses vara i hög risk för att utveckla trycksår.

Tryckfördelande madrasser kan användas som en ersättningsmadrass eller läggas på en befintlig madrass för att erhålla samma nivå av tryckavlastning.
Komplettera gärna en tryckavlastande madrass med en  MaxxCare hälavlastare och med tryckavlastande sittdynor från Vicair.

3. Funktionsförmågan hos den person som använder madrassen

Madrassen kan begränsa lägesändring, vilket är särskilt viktigt att tänka på om användaren brukar klara förflyttning själv i och ur sängen. Undersök inverkan som madrassen eventuellt kommer att ha på deras förmåga att fortsätta göra det, inklusive huruvida madrassen kommer att förändra sängens höjd som eventuellt påverkar förflyttningen ”sittande till stående” från sängen.

4. Säng / sängtillbehör

Tänk på vilken säng madrassen kommer att användas i och om madrassen kan placeras säkert, om inte, kan en alternativ säng behövas.
Sängtillbehör finns i ett brett utbud och kan vara till fördel för brukaren men se över att det passar ihop med din konfiguration i övrigt för att slippa bla klämskador etc.

5. Komfort

En god natts sömn är viktig för att möjliggöra vardaglig funktion, så om madrassen är obekväm och avbryter / förhindrar sömn kan effekten av detta behöva vägas upp med risken för tryckskador. Det är en bra idé att prova madrassen inför valet där så är möjligt för att säkerställa användarens komfort.

Att välja en tryckavlastande madrass involverar många faktorer, vilket ofta gör det till ett komplext beslut. Att följa dessa 5 goda råd bör säkerställa att aspekter vid behov av tryckavlastning hanteras på lämpligt sätt och att andra riskfaktorer och överväganden beaktas.

Författare: C.Pearson
Översättning Veronika Jansson