Invacare Blogg

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Tryckskador på hälen

MaxxCare Healpro Hälavlastare
Dela detta innehåll:

Hälen är en av de två vanligaste anatomiska platserna för tryckskador. Äldre, personer med vårdbehov, barn och nyfödda har särskilt hög risk för tryckskador på hälen. Prevalensen av tryckskador på hälen bland individer i akutvården har rapporterats vara mellan 21% och 46%. 1 (på 1)

Minskningen av tryck och skjuv av hälen är en viktig intressant punkt ur klinisk praxis. Eftersom hälen är täckt med en liten volym subkutan vävnad överförs mekaniska belastningar direkt via vinkel till benet. Med tanke på hälens lilla yta är det utmanande att omfördela trycket från hälen. 1 (på 1)

Den nyligen utgivna EPUAP, NPIAP, PPPIA riktlinjen rekommenderar för att förhindra tryckskador på hälen följande:

För personer som riskerar tryckskador på hälen och/eller med tryckskador i kategori I eller II, lyft hälarna med hjälp av en särskilt utformad hälavlatning eller en kudde. Avlasta hälen på ett sådant sätt att benets vikt fördelas längs vaden utan att sätta tryck på hälsenan eller poplitea venen. (styrka av bevis=B1; styrka av rekommendation= ↑↑) 1 (på 1)

Invacare har användarvänliga och kostnadseffektiva lösningar som kan hjälpa till att förhindra tryckskador på hälen.

Den nydesignade aktiva madrassen SoftCloud Pro innehåller en funktion för att ge fullständig avlastning av hälar och är avsedd att användas som stöd vid omvårdnad.

SoftCloud madrass

SoftCloud madrass

Den inbyggda hälzonen i Softform-serien  omfördelar vikten från de känsliga hälarna till vaden och därmed minskas trycket på hälarna.

Maxxcare Heel Pro Evolution används för att avlasta trycket på hälen omfördelat till vaden. Heel Pro Evolution innehåller fyra urtagbara lufttuber som ger skydd mot tryck. Materialet som är uppbyggt av låg friktion som ger skydd mot skjuvkrafter och friktion. Heel Pro evolution kan användas i liggande, sittande och gående kortare sträckor.

MaxxCare Healpro Hälavlastare

MaxxCare Healpro Hälavlastare

Propad underbensavlastning ger optimalt stöd och skydd för hela benet längs vaden. Avlastar genom att höja hälarna och gör att de kan avlastas över kanten av tråget, vilket ger tryckavlastning för det utsatta hälområdet utan att kompromissar med senor och vener.

Kontakta din lokala Invacare-representant för att ta reda på vilken lösning som bäst kan skräddarsys utifrån dina behov.

1.National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Injury Advisory panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) EPUAP/NPIAP/PPPIA 2019