Invacare Blogg

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

PERSONLYFT & SELAR

Hur man använder en uppresningslyft på ett säkert sätt

En uppresningslyft underlättar för vårdpersonal i samband med förflyttning av brukare som kan stödja på benen och delta aktivt men inte förflytta sig på egen hand från sittande till sittande eller sittande till stående. ISA (Invacare Stand Assist) är en ny elektrisk uppresningslyft med många inställningsmöjligheter som erbjuder en personligt anpassad förflyttning. Ergonomiska funktioner, så […]

Read more »