Invacare Blogg

Inspiration, idéer och annat intressant


innehåll för personer med nedsatt rörlighet

Hur du tar hand om din el-scooter

Dela detta innehåll:

Sällan har jag fått en fråga om el-scootrar mer regelbundet än ”hur underhåller jag min el-scooter”? Eller ”vilka förhållanden kan jag använda min scooter i?”

De vanligaste frågorna om underhåll gäller lagring, batteri och motor så jag kommer att täcka dessa så detaljerat som möjligt samtidigt som jag gör det så realistiskt och praktiskt som möjligt.

Förvaring

Genom att förvara din el-scooter i rätt miljö och kontrollera den regelbundet kan du säkerställa att den fortsätter att ge dig frihet och säkerhet under många år.

Din el-scooter ska hållas torr, säker och ren när den förvaras antingen över natten eller under längre tid. Om detta lagringsutrymme har tillgång till elnät är det en extra bonus eftersom det betyder att din scooter kan laddas samtidigt. Varje batteri har en självurladdning när den inte används, och därför bör den laddas regelbundet, även om scootern förvaras fulladdad under ett par veckor (till exempel på vintern).

För vissa människor kan detta betyda att du förvarar scootern i ditt hem, men för dem som har mer utomhusutrymme skulle ett garage, trädgårdsförråd eller lagerlokal för ändamålet vara lika lämpligt. Kom dock ihåg att scootern inte ska förvaras i fuktiga områden, så om det förvaras i ett skjul till exempel kan det kräva någon form av fuktisolering eller liknande hantering för att säkerställa dess livslängd.

Batteri

Av uppenbara skäl är en av de mest kritiska delarna på scootern, batteriet. Men trots mycket detaljerad information i bruksanvisningen fokuserar människor fortfarande ofta på myter eller blir oroliga för påverkan som helt och hållet är under deras kontroll.

Så låt oss klargöra fakta.

Alla el-scootrar kommer med viss vägledning om hur länge batteriet kommer att hålla från en fulladdning, baserat på underlag, last och hastighet. Detta är dock bara korrekt om du håller batteriet laddat.

Batteriet måste laddas helt innan det används första gången och kanske inte ger maximal kapacitet förrän det har körts genom 10-20 laddningscykler.

Även om gelbatterier inte har en ”minneseffekt”, som vissa kanske tror är det fortfarande viktigt att ladda batteriet helt efter varje urladdning / användning (vare sig det är helt eller delvis tömt).

För att hantera risken för skador bör du torka av din scooter med en handduk innan den förvaras. Scootern ska alltid förvaras i en miljö som inte kommer att utsätta den för extrema temperaturhöjningar eller -nivåer eftersom detta uppmuntrar nedbrytning, korrosion och påverkan på kapaciteten.

Kom dock ihåg att oavsett hur väl du tar hand om batteriet kommer dess fulla kapacitet att minska med tiden.

Förhoppningsvis har detta rett ut vissa oklarheter och tillhandahållit information som gör att du kan fortsätta njuta av den frihet, kontroll och säkerhet som scootern erbjuder under många år framöver.

/Mikael Forsman, produktchef hos Invacare