Oxygen - Fördjupad kunskap om service och underhåll

Oxygen

Oxygen - Fördjupad kunskap om service och underhåll

Utbildningen bygger på ”hands on” där man går igenom specifikationen för stationära syrgaskoncentratorer.
Illustration training_oxygen_teknik

Utbildningen bygger på ”hands on” där man går igenom specifikationen för stationära syrgaskoncentratorer. Bärbara-, Normal- högflödes samt HomeFill2 kompressor.
Felsökning och feldiagnostisering. Reparation och underhåll baserat på servicemanualen.

Denna 1 ½ dags betalkurs hålls i Tyskland och är helt eller delvis på engelska.

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsbelagd
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com