Oxygen Basic - Sortimentsgenomgång - teknisk genomgång

Oxygen

Oxygen Basic - Sortimentsgenomgång - teknisk genomgång

Grundutbildning av Invacares sortiment av syrgaskoncentratorer.
Illustration training_oxygen-basics

Grundutbildning av Invacares sortiment av syrgaskoncentratorer. Genomgång, tillbehörsprogram, inställningsmöjligheter. Överblick av befintlig dokumentation: bruksanvisning, servicemanualer och sprängskisser. Utbildningen omfattas av teori såväl som praktik.
Utbildningen hålls i Invacares lokaler eller enlig överenskommelse under en ½ dag

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com