Keep on Walking - en värld av gånghjälpmedel

Gånghjälpmedel

Keep on Walking - en värld av gånghjälpmedel

Syftet med denna utbildning är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om vikten av fallprevention och val av stöd.
Illustration training_keep_on_walking

Fyra per dag dör efter fallolycka!!
Varje dag avlider fyra personer på grund av ett fall och varje år skadas 43 000 personer så allvarligt att de läggs in för vård minst ett dygn. Tre av fyra fallolyckor bland äldre sker i hemmet.
Det är ofta flera samverkande orsaker som leder till ett fall. Det kan handla om kombinationer av nedsatt syn, känsel och balans, läkemedelsbiverkningar, omgivningsfaktorer och följder
av sjukdomar som stroke och demens. Samhällets totala kostnader för fallolyckor hos äldre var 2010 enligt myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 14 miljarder (https://www.msb.se)
 
Syftet med denna utbildning är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om vikten i fallprevention och val av stöd.
Ökad kunskap om det normala gångmönstret, problemställningar och riskfaktorer
Detta för att ge brukaren ett så självständigt liv som möjligt.
 
Efter avslutad utbildning hoppas vi att du ska känna dig säkrare vid val av stöd och dess inställningar för att motverka fallolyckor.

KURSINNEHÅLL:

  • Naturligt rörelsemönster
  • Fallprevention
  • Biomekanik
  • Gångmönster
  • Hur man väljer gånghjälpmedel
  • Allmän genomgång av gånghjälpmedel
  • Lagar och regler

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: hjälpmedelsansvariga, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com