Swedish Medtech

Medtech logga

Invacare är aktiv medlem i Swedish Medtech

Inom Swedish Medtechs sektorsgrupp hjälpmedel (HELP) är ledande leverantörer av produkter och lösningar för personer med funktionsnedsättning samlade. Gruppens huvudsakliga syfte är att öka medvetenheten över hur stor betydelse rätt hjälpmedel har för individens möjligheter att klara sig i samhället och få bästa möjliga livskvalitet. Det är varje individs rättighet att få den bästa möjliga hjälpen och det är viktigt att föra fram detta budskap så att inte fokus endast hamnar på pris och inte på kvalitet och utbud.

Hjälpmedelsgruppen arbetar aktivt för att förklara de hälsoekonomiska aspekterna av hjälpmedel. Detta görs bland annat genom en rad konferenser och utställningar. Att få vården att öka investeringsviljan inom vård och omsorg avseende produkter för funktionshindrade och rehabilitering är även det en stor målsättning. Med ett väl uppbyggt nätverk bland myndigheter, intresseorganisationer och andra viktiga aktörer inom hjälpmedelssektorn är möjligheterna stora att vara med och påverka utvecklingen.