Storm4

Enkel att använda, enkel att hantera!

Invacare Storm4 har tagits fram för att uppfylla högt ställda krav avseende funktion, möjlighet att konfigurera och möjlighet att anpassa. Den är inte bara snygg att se på och ett nöje att köra, den är också lätt att serva. Den unika sitskonstruktionen på Storm4 gör att inställningar, service och underhåll snabbt och enkelt kan utföras.