Sortimentsgenomgång - Alber påskjutsmotorer

Vänder sig till den som har ingen eller liten tidigare vana av påskjuts motorer från Invacare. Sortimentsgenomgång, montering, inställningsmöjligheter, både teori och praktik.


Överblick av befintlig dokumentation: bruksanvisning, servicemanualer och sprängskisser, samt genomgång av utbytes-poolen.
Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com