Scandipuls

Förebygg trycksår med hjälp av tryckväxling

Invacare Scandi-Puls är en dynamisk tryckväxlande madrass. Med hjälp av två av varandra oberoende luftkanalsystem, växlar trycket från ett ställe till ett annat med jämna mellanrum. Scandi-Puls kan användas förebyggande hos användare med låg risk att utveckla
trycksår.


Bruksanvisning (1)

Test & certifikat (1)