Produktutbildning Scalamobil – Trappklättrare

Vänder sig till personer som nyttjar Invacares trappklättrare, Scalamobil.


Sortimentsgenomgång, körteknik, programmering, grundläggande felsökning och reparation. Överblick av befintlig dokumentation: bruksanvisning, servicemanualer och sprängskisser, samt genomgång av utbytes-poolen. Utbildningen omfattas av teori såväl som praktik.
Utbildningen hålls i Invacares lokaler eller enlig överenskommelse under en ½ dag
Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: hjälpmedelskonsulenter och förskrivare?

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com