NYA KAROLINSKA SOLNA-PROJEKTET

MED TILLGÄNGLIGHET I FRONTLINJEN

Nya Karolinska Solna-projektet är redan mycket omskrivet, trots att endast två av huvudbyggnadens fem huskroppar har fyllts med patienter. Bakom det stora sjukhusbygget, som stod helt klart i december 2017, ligger ett mycket detaljerat och ambitiöst tillgänglighetsarbete.

Det nybyggda universitetssjukhuset i Solna – med tydligare fokus på högspecialiserad vård – är det största enskilda projektet inom svensk sjukvård hittills. När vi besöker de nya sjukhusbyggnaderna i nya Hagastaden innan jul är det än så länge bara thorax och barnsjukvården som har flyttat in. Därför har man ännu inte öppnat den riktiga huvudentrén.

Rullstolar för utlåning

Det första vi ser, innanför ingången från p-garaget, är lånerullstolarna som står på rad som en extra service och trygghet för sjukhusets besökare.
– I dagsläget har vi tre entréer med ett 30-tal lånerullstolar och fem rollatorer strategiskt placerade, så att du enkelt kan ta en om du är trött eller för sjuk och skadad för att orka gå, berättar receptionisten Sandra Moberg.

Enligt henne är den typiska patienten ett barn som har skadat fötter eller ben under lek eller träning och som lånar en rullstol för vidare transport till barnakuten och röntgen. Eller en äldre som kanske kommer med färdtjänst och blir väldigt trött efter många undersökningar.
– Då ingår det i vårt uppdrag att hjälpa dem tillrätta och transportera dem till vårdavdelningen om det behövs, säger Sandra som ser allt som händer i entrén från den tillgänglighetsanpassade receptionsdisken.

Invacare, som har specialdesignat rullstolarna, har också utbildat receptionisterna i förflyttningsteknik och patientbemötande för att öka tryggheten och minska olycks- och skaderisken. Dessutom är de lätta och robusta rullstolarna spårbara – alltså försedda med positioneringssystem så att receptionen enkelt loggar in, ser var de finns och kan hämta tillbaka dem till entréerna.

Taktila stråk

Frågor om tillgänglighet, logistik och flöden ligger till grund för hela sjukhusbyggets utformning, även utifrån ett stadsmiljöperspektiv. I framtiden ska du kunna ta dig direkt in i sjukhuset med bil från p-garaget eller tunnelbanan som 2024 ansluter till huvudentrén.
– För att synskadade ska kunna ”käppa” sig fram har vi lagt hisschakten mellan huskropparna och dragit in entréerna så att du kan följa en vägg, berättar Charlotte Ruben, en av arkitekterna i WhiteTengbomTeam som särskilt har jobbat med tillgänglighetsfrågorna.
– Vi har även byggt taktila stråk, alltså pålimmade mässingsstavar i golvet som står upp i relief så att man inte kan missa dem, och skapat kontraster mellan golv och vägg och mörka dörrkarmar.
– När det är nivåskillnader och glaspartier lägger vi dessutom in mönster eller färger som kontrastmarkering, till exempel i trappor där första steget har
en avvikande färg. För säkerhets skull har arkitektteamet haft en egen tillgänglighetssakkunnig för att kunna resonera sig fram till vad som är rimligt utan att det blir rörigt, förklarar hon.

Genomsyrar allt

För att det ska bli lättare att orientera sig i det 330 000 kvadratmeter stora nybygget har varje huskropp fått en egen identitet, med egna materialval och kulörkoncept. Alla stora kommunikationsstråk ligger utmed fasaderna och kliver du ut från hissarna hamnar du i ljusa väntrum där du antingen ser inmot en ljusgård eller ut mot staden.

Alla korridorer är utformade så att två sängtransporter kan mötas och att en person kan manövrera en säng, vilket ju kräver lite svängrum. Tack vare separerade flöden mellan människor och godstransporter används korridorerna i huvudsak av patienter, personal och besökare, vilket också är en säkerhetsaspekt.

I patientrummen sitter fönstren lågt så att även barn och sängliggande ska kunna se ut. Det enskilda vårdrummet har alltid hygienrummet vid patientens huvudända, med stödhandtag längs väggen och på dörren, så att du kan treva dig fram i mörkret, och nattbelysning vid tröskeln under tvättstället för att undvika fallolyckor.

Även här jobbar man med kontraster mellan vita sanitetsprodukter och färgade kakelväggar och med generösa utrymmen anpassade till de svårast sjuka patienterna. Du ska kunna dra in en duschbrits och ha utrymme att jobba runt patienten.
– Det finns väldigt skarpa krav när det gäller tillgänglighet ur arbetsmiljösynpunkt, och dem gör man inte avsteg ifrån!

Text: Yes, you can nr 1. 2018