Workshop med Stina Dahlbeck på Fokus Hjälpmedel i Älvsjö, start 13.40 båda dagarna

Vi åldras olika och därför bör varje förskrivning av rullstol föregås av en analys som visar vilken typ av rullstol som är mest lämplig.

Tanken med seminariet är att vidga förskrivarnas vyer och få dem att reflektera över varför de väljer det ena framför det andra vid val av rullstol och att öka förståelsen för användandet av aktivrullstolar för äldre.

Läs mer om hela innehållet här


Se hela programmet här, missa inte att föranmäla dig.
Boka in den 22-23 oktober redan nu.


 

De senaste nyheterna