Vårt affärssystem är uppdaterat

Efter genomförd uppdatering av vårt affärssystem i månadsskiftet februari / mars kan vi nu meddela

  • Tillgängligheten till vår Kundservice är nu åter på normal nivå.
  • Behandling av ordrar och förfrågningar sker i normal takt.
  • Dokumentutseenden är nya men här kan fortsatt några förändringar komma ske.

Många tack för Er tålmodighet i samband med uppdateringen av vårt affärssystem.

Med vänlig hälsning
Invacare AB

De senaste nyheterna