Trappklättrare - det enkla alternativet

De flesta som bor i hus med flera våningar tar för givet att de alltid kommer att kunna använda dessa. Men sjukdom, skador eller hög ålder kan betyda att det plötsligt blir svårt – eller kanske helt omöjligt – att ta sig upp för trapporna. I samband med detta slutar det hela ofta med att delar av huset inte längre används, eller att man i vissa fall tvingas flytta från den bostad som man annars tycker så mycket om. En trappklättrare har till syfte att se till att trapporna inte längre utgör ett oöverstigligt hinder.

Scalamobil

Scalamobil – den enkla, alternativa lösningen


En Scalamobil är ett smart hjälpmedel som hjälper rullstolsanvändare att ta sig upp och ner för trappan utan att behöva lämna rullstolen. Den är batteridriven och laddas med en vanlig batterikabel. En Scalamobil monteras på rullstolen och kan därefter lyfta användaren upp eller ner för en trappa.
Som visas i videon är det en enkel process som är mycket smidig för användaren.Medan en lyftplattform eller trapphiss i hemmet eller på arbetsplatsen löser problemet med en specifik trappa kan en Scalamobil eller annan trappklättrare lösa problemet med steg eller trappor oavsett var du befinner dig – så länge det är ström kvar i batteriet och du har någon som hjälper dig. Trappor är normalt kända för att vara ett problem för personer med en funktionsnedsättning – men det ändrar Scalamobil nu på.

Det viktigaste är att tänka igenom de olika alternativen och göra det val som passar för just dig. Trapphiss, trappklättrare, lyftplattformar och liknande lösningar kan bokstavligt talat ge den som sitter i rullstol utökade möjligheter.

Läs mer om Scalamobil här

De senaste nyheterna