Invacare representeras av Camp Mobility i Finland

2019 är det fjärde året som Camp Mobility är återförsäljare av produkter från Invacare i Finland. Genom kontinuerlig utbildning och strålande säljinsatser har utvecklingen varit mycket positiv genom åren.

Produkter från Invacare ökar på den finska marknaden och finns med i de flesta hjälpmedelsupphandlingarna som genomförts under åren.
Invacare har därmed förstärkt sin närvaro i Finland och är marknadsledande eller en av de största leverantörerna inom flera produktområden.

Bland annat: Invacare fortsätter kontinuerligt att utbilda personalen på Camp inom olika produktområden, senast här i Spånga gällande Vicair-utbudet som leds av Stina Dahlbeck.

De senaste nyheterna