Hälsning från Matthew Monaghan, Invacare CEO

På Invacare strävar vi alltid efter att erbjuda det bästa för den som behöver det mest - det är i vår natur och vårt uppdrag. I takt med att situationen med COVID-19 har utvecklats har även vår passion och beslutsamhet att tillhandahålla medicintekniska lösningar gjort det.

Till våra kunder och samarbetspartners,

Som företag har vi gjort vissa operativa förändringar som gör att vi kan fortsätta att tillhandahålla en säker arbetsmiljö, och leverera viktiga medicintekniska lösningar till våra kunder. Vi fortsätter vara ett viktigt stöd för vårt samhälle. Vi har åtagit oss att göra våra operativa förändringar så öppna och transparanta som möjligt.
 
Först gör vi vårt yttersta för att fortsätta att stötta de värst utsatta. I den mån det är tillåtet förblir vår verksamhet öppen och vi arbetar med den nödvändiga personal som behövs för att hantera order, producera och leverera kritiska medicintekniska produkter från våra olika produktions- och distributionsanläggningar globalt. Eftersom produkter i vår kategori för Oxygenprodukter och tillbehör är särskilt viktiga i denna uppkomna situation, arbetar vi hårt för att möta den starka efterfrågan.
 
För våra medarbetares säkerhet har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att våra arbetsplatser är säkra genom att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessutom använder vi tekniken för att möjliggöra för våra medarbetare att arbeta på distans, eller mer utspritt arbete i företagslokaler under säkra förhållanden.
 
Om du är kund och har frågor når du oss som du normalt skulle göra. Vi uppmuntrar dig att först besöka vår webbplats (www.invacare.se) för den senaste informationen, eller kontakta kundservice eller din säljare.
Denna kris drabbar oss alla lokalt och förbinder oss globalt. Vi är fast beslutna att göra det bästa av situationen på uppdrag av våra kunder och medarbetare, för att stödja vårt samhälle världen över.
 
Hjälp mig att på detta sätt tacka våra medarbetare för att de anpassat sig snabbt till att hitta sätt att fortsätta bedriva vårt viktiga arbete, så att vi kan hjälpa till att uppfylla behoven hos människor som söker hållbara medicintekniska lösningar.
 
Vi övervakar kontinuerligt situationen, som vi alla vet förändras snabbt och på olika platser. Det är svårt att förutspå framtiden, men vi kommer att tillhandahålla uppdateringar när situationen så kräver. Under tiden tackar vi för ditt fortsatta stöd och förståelse och vi ser fram emot möjligheten att hjälpa dem i vår närhet.
 
Ta hand om varandra.
 
Med vänlig hälsning,
 
 
Matthew E. Monaghan
Ordförande

De senaste nyheterna