Följ oss på Facebook

1 av 7 behöver någon typ av hjälpmedel i vardagen. Att ha tillgång till ett hjälpmedel och använda det skapar ökad självständighet och integritet. Hjälp oss därför att synas, våra produkter är för att skapa förutsättningar för ett aktivt och oberoende liv för äldre och funktionsnedsatta.

Den 23 september firar vi Hjälpmedelsdagen, se till att så många som möjligt följer oss då på Facebook.

Hjälp oss att dela vårt budskap inför denna viktiga dag!
https://www.facebook.com/InvacareSverige/

De senaste nyheterna