Miljöpolicy

ISO14001

Invacare AB är sedan 2006 miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Vi verkar för en hållbar utveckling av samhället genom att erbjuda handikapphjälpmedel med hänsyn till både människa och miljö.
Detta uppnås genom att:
  • Engagera alla anställda i miljöfrågor genom målinriktat ledarskap, utbildning och fortlöpande dialog.
  • Miljöarbetet skall vara förebyggande och ge ständiga förbättringar i vår verksamhet.
  • Sträva efter att finna miljöanpassade transportlösningar.
  • Hushålla med energi och naturresurser, samt minimera användning av icke förnyelsebara material och bränslen.
  • Uppnå eller överträffa lagar, förordningar och andra krav inom miljöområdet.
  • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.