Kliniska aspekter vid förskrivning av eldriven rullstol


Elrullstolen gör att brukaren kan förflytta sig friare vilket ger förutsättningar till en aktiv och oberoende livsstil.

Att sitta optimalt i en elrullstol och välja sittsystem är många gånger avgörande för att elrullstolen ska fungera optimalt och att brukaren ska kunna utföra det som är tänkt i det dagliga livet.
Elrullstolar används idag i många olika miljöer och situationer. Kraven på en elrullstol är olika beroende av vart den ska användas – inomhus eller utomhus.

Vad ska man tänka på vid förskrivning av eldriven rullstol? När ska man använda fram-, mitt- eller bakhjulsdrivet? Hur ska man tänka kring positionering i eldriven rullstol?
Syftet med denna dag är att ge fördjupad kunskap för att förenkla förskrivandet av eldriven rullstol.

Öppna informationsbladet i pdf här

Se produktutbudet från Invacare som anknyter till utbildningen

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dagar
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Deltagare: 6-12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller om ni vill ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com