Keep on walking - en värld av gånghjälpmedel

Syftet med denna utbildning är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om vikten av fallprevention och val av stöd. Få ökad kunskap om det normala gångmönstret, problemställningar och riskfaktorer. Efter avslutad utbildning hoppas vi att du ska känna dig säkrare vid val av stöd och dess inställningar för att motverka fallolyckor.

Vicair Workshop

KURSINNEHÅLL:
  • Naturligt rörelsemönster
  • Fallprevention
  • Biomekanik
  • Gångmönster
  • Hur man väljer gånghjälpmedel
  • Allmän genomgång av gånghjälpmedel
  • Lagar och regler

INFORMATION OCH ANMÄLAN:

Kontakta Stina Dahlbeck 08-5223 7045, sdahlbec@invacare.com
Utbildningen är kostnadsfri.
Utbildningen hålls antingen i InvAcademys lokaler i Spånga eller på din arbetsplats, max 12 personer eller enligt överenskommelse.
Målgrupp: Förskrivare, konsulenter, hjälpmedelsansvariga