Juridisk information

Innehållsförteckning
I. Juridisk policy för Invacare
A. Tjänsteleverantören
B. Länkar till webbplatser som tillhör tredje part
C. Länkar till våra andra dotterbolags eller närstående företags webbplatser
D. Åtkomst till webbplatsen. 1
E. Författarens rättigheter – Copyright – Varumärken
 
 

I.Juridisk policy för Invacare

Ikraftträdande:  25 maj 2018 Senast uppdaterad: 25 maj 2018

A.Tjänsteleverantören

 
Denna webbplats (”webbplatsen”) drivs av Invacare International GmbH med säte på Benkenstrasse 260, 4108 Witterswil, Schweiz, registrerat hos bolagsverket i Witterswil under organisationsnummer CHE-109.561.251; och av Invacare AB, med säte på Fagerstagatan 9, 163 53 Spånga, registrerat hos bolagsverket i Spånga under organisationsnummer 556050-1313 (nedan kallat ”personuppgiftsansvarig”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”). Du kan kontakta Invacare International GmbH eller Invacare AB på: telefonnummer och kontaktformulär finns i sidfoten på webbplatsen.
 

B.Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till webbplatser som tillhör tredje part, vilka inte omfattas av sekretesspolicyn, till exempel Facebook, YouTube och LinkedIn.

C.Länkar till våra andra dotterbolags eller närstående företags webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till våra andra dotterbolag eller närstående företag som inte omfattas av sekretesspolicyn, exempelvis Alber.

D.Åtkomst till webbplatsen

Genom att besöka denna webbplats har du de kunskaper och medel som krävs för att få åtkomst till och använda denna webbplats och har säkerställt att den datorkonfiguration som används för detta inte innehåller virus samt att den är funktionsduglig.
Du bekräftar att du har fått information om att denna webbplats är tillgänglig dygnet runt, veckans alla dagar, med undantag för force majeure, datorproblem, problem relaterade till kommunikationsnätverkets konstruktion eller tekniska problem.
 

E.Författarens rättigheter – Copyright – Varumärken

Användaren av denna webbplats är skyldig att följa bestämmelserna i tillämplig upphovsrättslag. Brott mot denna kan resultera i straffrättsliga påföljder.
Användaren ska i synnerhet avstå från insamling, indirekt användning och, i allmänhet, åtgärder med avseende på personuppgifter som han/hon kan komma åt och som kan inverka på enskilda personers privatliv eller anseende. Den allmänna strukturen liksom programvaran, texter, animerade eller icke-animerade bilder, know-how, nedladdningsbara dokument, ikonografiska och fotografiska framställningar och alla andra delar av webbplatsen är Invacare International GmbH:s exklusiva egendom.
Varje fullständig eller partiell återgivning av denna webbplats, oavsett metod, som sker utan uttryckligt godkännande från Invacare International GmbH är förbjuden och betraktas som ett upphovsrättsintrång.
Varumärket ”Invacare” och varumärken som tillhör våra samarbetsföretag och logotyperna som förekommer på webbplatsen är registrerade varumärken. Varje fullständig eller partiell återgivning av registrerade eller oregistrerade varumärken, inklusive logotyper, som förekommer på webbplatsen som sker utan uttryckligt godkännande från Invacare International GmbH är förbjuden.
Ingen användare av eller besökare på webbplatsen får infoga en hyperlänk utan föregående uttryckligt godkännande från Invacare International GmbH.
Invacare International GmbH gör sitt yttersta för att tillhandahålla lättillgänglig(a) och verifierad(e) information och/eller verktyg. Vi kan dock inte hållas ansvariga för fel, otillgänglig information och/eller förekomst av virus på vår webbplats.