iShear

iShear är det första kliniska verktyget för att mäta Totala SkjuvKraften (TSK) i sätesplanet. iShear gör det möjligt att kvantifiera och grundligt utvärdera positioneringen av en person i ett sittsystem. Detta bidrar till att minimera glidkrafterna när man ställer in en rullstol och förhindrar obehag och kliniska problem som orsakas av glidning.

Broschyr (1)

Bruksanvisning (2)