Försäljnings- och Leveransvillkor

SPÅRBARHET


Med referens till gällande regelverk för tillverkning, handel och förskrivning av medicintekniska produkter inom vilka absoluta krav på produkters spårbarhet ställs skall det noteras att den som ingår affärsrelation med Invacare AB också ikläder sig fullt ansvar för att skapa och vidmakthålla spårbarhet för produkter införskaffade från och/eller via Invacare AB.

INCIDENTHÄNDELSE


Det åligger rapportör av incident vid vilken produkt från Invacare varit föremål att aktivt insamla och dokumentera så mycket adekvat information om händelsen som möjligt. Därefter skall denna information sammanställas och tillställas Invacare. Därtill skall produkt från Invacare som varit föremål inom denna incidenthändelse, efter kontakt med Invacare och erhållet referensnummer, returneras till Invacare alternativt foto/video dokumenteras. I akt och mening att medverka minska smittspridning tar Invacare enbart emot rengjorda/sanerade produkter/detaljer. Invacare håller ej med ersättningsprodukt under pågående incidenthändelseprocess, i fall av åberopande av garanti, se rutin för garanti. Efter genomförd analys skickar så Invacare tillbaka produkten till kund, undantag i fall produktens kondition bedömts vara av sådan karaktär att den ej längre lämpar sig för fortsatt användning.

APPLICERBARHET


I de fall ej annat skriftligen överenskommits gäller nedanstående affärsvillkor.

GILTIGHETSTID


Av Invacare AB given offert är giltighetstiden 2 månader, om ej annat angivits.

BESTÄLLNING


Vi har öppet vardagar kl. 08.00 - 16.30, sommartid 08.00 - 16.00. Dag före röd dag är kontoret öppet 08.00 – 12.00 och telefontid 08.00 - 16.00.  Du når oss per telefon 08-761 70 90. Du kan även beställa via mail: sweden@invacare.com alternativt via fax: 08-761 81 08. Vill Du skriva är adressen: Invacare AB, Box 66, 163 91 Spånga. Vår hemsida har adressen: www.invacare.se

PRISER


Såvida annat ej avtalats tillämpas priser i enlighet med gällande prislista. Vi kan dock tvingas ändra priserna på grund av händelser utanför vår kontroll exempelvis av force majeure karaktär, om valutaläget förändras eller liknande. Om en sådan ändring inträffar gäller leveransdagens betingelser och priser. På listpriserna tillkommer gällande mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter såsom frakt, fraktemballage och orderavgift.

BETALNINGSVILLKOR


För kreditgodkänd kund emotser vi betalning inom 30 kalenderdagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med diskonto +8% efter förfallodagen. Varor som levererats av oss förblir vår egendom till dess vi erhållit full betalning för både varor och leverans. Av ej kreditgodkänd kund krävs förskotts-alternativt kontantbetalning.

GARANTIVILLKOR


Invacare erbjuder, om annat ej avtalats, 12 månaders garanti, exklusive för batterier där garantitiden är 6 månader, på nya produkter. Garantin är en så kallad inlämningsgaranti vilket innebär att den som åberopar garanti skall lämna in produkten antingen på inköpsstället alternativt till av Invacare anvisad adress. För att garanti skall kunna åberopas krävs att produkten är använd och underhållen på sätt och omfattning som produkten är designad för. Otillåtna ingrepp och eller nyttjande av icke originaldelar / tillbehör innebär omedelbart förverkande av Invacares garantiåtagande. Invacare förbehåller sig rätten att fritt pröva garanti åberopanden. Detta garantiåtagande innebär ej att Invacare är ersättningsskyldig för eventuell annan skada och eller lidande åsamkat av fel i vara från Invacare.

GARANTIRUTINER


Garantianspråk utan referensnummer från Invacare godkänns inte. Vid åberopande av garanti skall varans fel eller brist tydligt beskrivas samt foto/video dokumenteras och tillställas Invacare. I fall foto/videodokumentation befinns vara otillräcklig kan varan komma behöva returneras till Invacare. I akt och mening att medverka minska smittspridning tar Invacare enbart emot rengjorda/sanerade produkter/detaljer. Därefter skickar, om så önskas, Invacare en ny vara mot utställande av faktura med 90 dagars betalningsvillkor. Om varan bedöms omfattas av garanti utställer Invacare kreditfaktura. I fall bedömningen ej är garanti kommunicerar Invacare detta varvid det åligger kund att betala utställd -a faktura -or. Invacare förbehåller sig också rätten att debitera eventuella fraktkostnader.
 

RETURER/REKLAMATION


Innan Du skickar tillbaka något till oss måste Du kontakta oss för att få en returbekräftelse. Returer utan returbekräftelse godkänns inte. Om vi skickat Dig en annan vara än den Du beställt eller om varan är felaktig returnera den då inom 7 dagar från godsets ankomst. Övriga returer måste returneras inom 30 dagar från godset ankomst. I akt och mening att medverka minska smittspridning tar Invacare enbart emot rengjorda/sanerade produkter/detaljer. Returfrakten betalar Du själv, returgodset får inte skickas mot postförskott, efterkrav eller annan lösen. Har vi skickat en felaktig vara får Du naturligtvis tillbaka dina utlägg för returfrakten. Produkter som inte ingår i vårt standardsortiment tar vi inte i retur. En returavgift på lägst 30% av orderbeloppet avdrages vid kreditering. Retur av varor utan originalemballage medför ett extra returavdrag om lägst 10% av orderbeloppet.

FÖRBEHÅLL


Vi förbehåller oss rätten till att ändra konstruktioner, dimensioner, beteckningar, priser och avgifter utan föregående meddelande. Eventuella sättnings- och tryckfel reserverar vi oss för. Prislistan gäller ej för enskilda konsumenter - Vi lämnar gärna uppgifter om adekvat återförsäljare, se även www.invacare.se