Vicair Workshop - 17/3 i Växjö Bibliotek - Inställt

Denna Worskhop är inställd men är du intresserad av en utbildning i är du välkommen att titta på vår utbildningssida eller kontakta utbildning@invacare.com

Hur ska vi tänka vid val av sittdyna, tryckavlastning och positionering?
En kombination som många gånger kan vara enkel men likväl otroligt svår.


Ett optimalt sittsystem som ska motverka trycksår skapa stabilitet och stöd samtidigt som brukaren har förutsättningar för aktivitet. Trycksår uppkommer vid långvarig inaktivitet eller belastning och är ett stort och kostsamt problem som berör de allra flesta inom vården. Intresset för trycksår och en god positionering har ökat och framför allt har kunskapen om vikten av att arbeta i förebyggande syfte ökat.

Syftet med denna workshop är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om trycksårs uppkomst och riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.

Utbildningen är på en 1/2 dag därför kommer utbildningen att hållas vid två tillfällen samma dag. 9-12 och 13-16.
Observera därför att du meddelar om din bokning gäller för- eller eftermiddag den 17/3.

Utbildningen är självklart kostnadsfri och riktar sig till dig som arbetar inom vården, som terapeut eller rådgivare vid förebyggande av trycksår.
Utbildare Dan Emmertz