Vicair workshop - 13/3 Hjälpmedelscenter Sverige, Göteborg - fullbokat

Hur ska vi tänka vid val av sittdyna, tryckavlastning och positionering?
En kombination som många gånger kan vara enkel men likväl otroligt svår.


Ett optimalt sittsystem som ska motverka trycksår skapa stabilitet och stöd samtidigt som brukaren har förutsättningar för aktivitet. Trycksår uppkommer vid långvarig inaktivitet eller belastning och är ett stort och kostsamt problem som berör de allra flesta inom vården. Intresset för trycksår och en god positionering har ökat och framför allt har kunskapen om vikten av att arbeta i förebyggande syfte ökat.

Syftet med denna workshop är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om trycksårs uppkomst och riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Sista anmälningsdag 3 mars - Detta tillfälle är nu fullbokat men kontakta gärna oss för att se vilka andra möjligheter som finns, utbildning@invacare.com
Kursledare: Monica Hernquist, leg. arbetsterapeut