Seminarium om sittlösningar med Sharon Sutherland-Pratt (i Borås)

Sharon Sutherland-Pratt

I samarbete med Vicair har vi glädjen att bjuda in till heldagsutbildning inom sittande och positionering med den internationellt erkända fysioterapeuten Sharon Sutherland-Pratt.

Sharon Sutherland-Pratt har specialicerat sig inom sittande, positionering och mobilitet sedan 1990. Sharon har föreläst på ESS (European seating symposium) och ISS (International ­seating ­symposium) och har gett fler än 800 presentationer i ämnet. Dessutom är Sharon medverkande författare i den nyligen utgivna “Sittande och ­mobilitet på hjul: En klinisk guide”.

I denna heldagsutbildning kommer Sharon att gå igenom:
  • Vanliga problem som du stöter på i din vardag vid utprovning av rullstol.
  • Genomgång av de olika stegen som är involverade i en undersökande bedömning.
  • Genomgång av den kliniska processen gällande förskrivning på mer komplexa ­sittlösningar utifrån bedömningen genom produktval och anpassning.
Efter utbildningen kommer du att ha djupare kunskaper inom:
  • Skapa en alternativ A och en alternativ B-lösning i generella termer för 3 av de ­vanligaste problemen i din undersökande bedömning av din brukare.
  • Hur och när gravitation kan användas för att optimera f­unktion och motverka vävnadsskada.
  • Identifikation av de två bästa metoderna vid hantering av tryckskador relaterade till sittande.

Denna heldagsutbildning ges vid tre olika tillfällen och riktar sig till dig som arbetat med sittande och positionering under en längre tid.

19 november 2018 kl 9.00-16.00 på Borås Hjälpmedelcentral
20 november 2018 kl 9.00-16.00 på Rehab Station Stockholm
21 november 2018 kl 9.00-16.00 i Malmö, plats meddelas senare


Begränsat antal platser. Anmälan är bindande.


Anmälan senast 1 november 2018.

Vid frågor kontakta Stina ­Dahlbeck 0703-740 750

Välkommen!