Säkert sittande för äldre brukare 25/3 i Spånga - Fullbokad

Alla vårens utbildningar i Spånga är inställda och återupptas så snart möjlighet ges - alla deltagare är informerade.

Sittställningar för äldre som använder komfortrullstolar måste vara bekväma. Att sitta säkert betyder att optimalt kunna delta fysiskt, mentalt och socialt i det dagliga livet.
Hur kan vi skapa en god sittställning, så att den äldres liv i sittande blir så funktionellt och aktivt som möjligt? Hitta balansen mellan aktivitet och vila samtidigt med optimal komfort.

Vi vet alla att vi åldras och hur påverkar den åldrande kroppen oss i det vardagliga livet. Självklart är det olika för olika individer men något tänkvärt är att inte bara stirra sig blind på siffran. Viktigt att veta om trycksårs uppkomst och hur man bäst kan förebygga dessa. Denna utbildning erbjuder fördjupade kunskaper om sittandet i komfortfullstol och hur man kan tänka för att få till optimal positionering.

OBS detta tillfälle är fullbokat men se datum den 21 april för samma utbildning.

Teori varvas med praktik.