Rehacare 2016

RehaCare International i Düsseldorf är en internationell mässa för rehabilitering, integration och omsorg. De hålls i år den 28 september - 1 oktober.
Omkring 750 nationella och internationella utställare visar sina produkter och hjälpmedel för ett självständigt liv, och ger en omfattande översikt av innovativ rehabiliteringsteknik.
 
Mer information på http://www.rehacare.de/