Hjälpmedel och hälsa i fokus

Mässa Boden

Välkomna till årets hjälpmedelsmässa 2-3 september 2015 i Boden Syftet med mässan är att i första hand ge förskrivare inom landsting och kommuner möjlighet att få information och hålla sig uppdaterade vad som kommer och vad som är på gång inom hjälpmedelsområdet. Mässan ska bidra till kompetenshöjning samt fördjupning av förskrivarens kunskap. Brukare och allmänheten bjuds också in för att ta del av innehållet. Mässan är helt kostnadsfri för besökare. Inbjudna utställare är hjälpmedelsleverantörer och organisationer för funktionshindrade. Du hittar oss i montrarna 53 och 54. Varmt välkommen att besöka oss!