Hjälpmedel i tiden - 24 timmar

Utbildning Hjälpmedel i tiden

Det är en fin balansgång att hjälpa ”lagom” vid förflyttningar och ge ­användaren förutsättningar att vara delaktig. Det är även viktigt att vi tänker på oss själva och tar eget ansvar för att skapa en bra ­ergonomisk arbetssituation och en säker arbetsmiljö.

Ta tillfället i akt att komma och titta på våra produkter inom ­områdena ­sängar, madrasser, lyftar, rullstolar, drivaggregat, gång samt hygien. Träffa våra ­produktspecialister från alla våra ­produktområden. Under dagen får ni möjlighet att bekanta er med produkterna och deras funktion i olika ­situationer.

Under dagen ges även en kortare föreläsning om Grundprinciper för en god ­arbetsteknik med Stina Dahlbeck, leg sjukgymnast.

Utbildningen vänder sig i första hand till ­arbetsterapeuter och s­jukgymnaster.
Du kan välja antingen förmiddag kl 9.00-12.00 eller eftermiddag kl 13.00-16.00

Dagen är kostnadsfri och inkluderar fika.
Deltagarantalet är begränsat, så först till kvarn.

Var:
InvAcademy Spånga
Fagerstagatan 9 Lunda Industriområde
16391 Spånga

Välkommen med din anmälan till sdahlbec@invacare.com senast fredag 21 april.
Glöm inte att skriva om du vill komma förmiddag eller eftermiddag. Du får en bekräftelse på din anmälan.