Hjälpmedel för livskvalitet

Logga

Hjälpmedel för livskvalitet är den nya mötesplatsen där fortbildning, inspiration och utveckling står i fokus. Detta möte arrangeras på Kistamässan den 16 och 17 september 2015. Besökarna får här ta del av inspirerande seminarier, workshops och nyheter inom hjälpmedelsområdet.

Välkommen att besöka oss i monter D:04, ta en kopp kaffe och titta på våra produkter och träffa våra kunniga produktspecialister och säljare.

Missa inte heller vår workshop "Kliniska aspekter vid förskrivning av eldriven rullstol" med Håkan Johansson, leg sjukgymnast och distriktsansvarig säljare och produktspecialist på Invacare.
Workshopen ges båda dagarna kl 9.30 i sal C.

Varmt välkommen!  


www.hjalpmedelforlivskvalitet.se