Ergonomi och eldrivna rullstolar

Elrullstolen gör att användaren kan röra sig friare – men att köra en elrullstol är också förenat med ett ansvar och kan medföra vissa risker. Användaren måste kunna köra rullstolen i kombination med att sitta optimalt.Många gånger glömmer vi bort att sittande och positionering i en elrullstol är lika viktigt som i en manuell rullstol. Fokus hamnar lätt på styrsystemet. Att köra en elrullstol utan att utsätta sig själv eller andra för onödiga risker är oerhört viktigt, därför är riskanalys och körträning en stor del av utprovningen.

Behovet av elrullstol är i de flesta fall förenat med någon form av funktionsnedsättning, här kan diskuteras om det finns olämpliga medicinska åkommor eller läkemedel som kan påverka valet av elrullstol och dess tillbehör.

Att sitta optimalt i en elrullstol och välja sittsystem är många gånger avgörande för att elrullstolen ska fungera optimalt och att brukaren ska kunna utföra det som är tänkt i det dagliga livet. Att sitta fel eller ostabilt kommer i det långa loppet ge problem. Sittanalysen är grunden för ett bra sittande i alla typer av rullstolar.

Elrullstolar används idag i många olika miljöer och situationer. Kraven på en elrullstol är olika beroende av vart den ska användas – inomhus eller utomhus.

Alla Invacares elrullstolar är CE-märkta vilket innebär att tillverkaren försäkrar att elrullstolen uppfyller kraven på säkerhet enligt medicintekniska direktivet. Ibland kan det krävas en anpassning till användaren på ett sätt som tillverkaren inte avsett. Detta kallas specialanpassning. Vad är en specialanpassning och vem har ansvaret efter anpassningen?

Se produktutbudet från Invacare som anknyter till utbildningen

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: tekniker, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller vill ni ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com