e-motion M15

Extrakraft till rullstolen

En manuell rullstol gör det möjligt för användaren att förflytta sig och främjar aktivitet. Trots det, kan det för många  rullstolsbrukare, vara svårt att komma fram överallt i  vardagen. Den fysiska styrkan räcker oftast till, men sluttningar, kantstenar och trösklar kan ibland upplevassom oöverstigliga hinder. Drivaggregatet e-motion M15 låter  rullstolsanvändaren bibehålla och till och med utöka sina möjligheter till ett aktivt liv.


Broschyr (2)

Orderguide (2)

Servicemanual (1)