Våra utbildningar

Invacademy logo

Hands-on Workshop

Med fokus på hjälpmedel alla 24 timmar.
Samla ihop dina kollegor. Vi kommer ut till din arbetsplats. Vi skräddarsyr vår workshop för er.
Läs mer

Gånghjälpmedel Keep on Walking - en värld av gånghjälpmedel
Syftet med denna utbildning är att du som terapeut/rådgivare ska få fördjupade kunskaper om vikten av fallprevention och val av stöd.
Få ökad kunskap om det normala gångmönstret, problemställningar och riskfaktorer.
Efter avslutad utbildning hoppas vi att du ska känna dig säkrare vid val av stöd och dess inställningar för att motverka fallolyckor.
Läs mer

Sittande och Positionering - manuella rullstolar

Aktivt sittande för äldre och svaga
På den här utbildningen går vi igenom det naturliga åldrandet och valet av rullstol. Varför väljer vi det vi väljer.
Läs mer

Säkert sittande för äldre brukare
På den här utbildningen får du lära dig om hur en god sittställning skapas, så att den äldres liv blir så funktionellt som möjligt.
Läs mer

Förflyttningsteknik

Arbete runt sängen
På den här utbildningen går vi igenom hur sängen fungerar som hjälpmedel och ergonomin för att underlätta arbetsmiljön och funktioner ur brukarens perspektiv.
Läs mer

Att arbeta med personlyft
På den här utbildningen får du kunskap om säker förflyttning med personlyftar och val av sele.
Läs mer

Att förebygga trycksår

Antidecubitus – att förebygga trycksår
På den här utbildningen får du ökad kunskap om hur trycksår uppstår, vilka riskfaktorer som finns och hur man kan förebygga uppkomsten.
Läs mer

Vicair workshop
På den här utbildningen får du kunskaper om trycksårs uppkomst, riskfaktorer samt vikten av att förebygga skador vid långvarigt sittande genom en optimal positionering.
Läs mer

Sittande och positionering – Eldrivna rullstolar

Ergonomi och eldrivna rullstolar
På den här utbildningen får du grundläggande kunskap i ämnet eldrivna rullstolar. Vad man bör ta hänsyn till och hur kan utprovningar förenklas.
Läs mer

Teknikerutbildning
Eldrivna rullstolar utbildningsnivå steg 1 - 4

På de här utbildningarna får du en ökad kunskap gällande Invacares sortiment av eldrivna rullstolar. Detta genom en stegvis utbildning i olika nivåer.
Läs mer

Säng och lyft
På de här utbildningarna får du en ökad kunskap gällande Invacares sortiment av vårdsängar och personlyftar.
Läs mer