Bedco sängryggstöd

Enkel lösning - stor nytta

Det elektriska sängryggstödet från Invacare är avsett för den egna sängen i hemmet. Sängryggstödet är enkelt att montera och använda och därför även användbart på t ex resan.