Antidecubitus – att förebygga trycksår

Näringsdrycker med extra proteintillskott och en tryckavlastande madrass. Det ersätter inte god omvårdnad, men bidrar till att förebygga trycksår – en av våra absolut vanligaste vårdskador som slukar stora samhällsresurser och orsakar ett enormt mänskligt lidande.Invacademy trycksårsutbildning vill ge ökad kunskap om hur dessa uppstår, vilka som är de inre och yttre riskfaktorerna och hur man kan förebygga och understödja behandling av trycksår med rätt nutrition och genom att välja rätt madrass. Det är ett känt faktum att magra, gravt överviktiga, undernärda och uttorkade patienter har ökad risk att utveckla trycksår. En av de största riskfaktorerna är också orörlighet.

Uppkomsten av trycksår – som börjar med en rodnad, avskavd hud eller blåsor – påverkas av yttre faktorer som tryck, skjuv, friktion och så lite fukt, för när huden är fuktig av svett eller inkontinens blir den också skörare. Inre faktorer som påverkar uppkomsten av trycksår är det fysiologiska åldrandet. Huden blir mindre elastisk när du är äldre samtidigt som sannolikheten ökar att du drabbas av en kronisk sjukdom eller kognitiv svikt. Men även barn och unga kan få trycksår.

Det finns förstås en mängd medicintekniska hjälpmedel som reducerar friktion – exempelvis glidlakan, glidmattor och glidbrädor – och på så sätt underlättar förflyttning och skyddar huden. Sedan kan man förebygga och även understödja behandling av trycksår genom tryckavlastande madrasser. Det viktigaste är att materialet tillåter kroppen att sjunka ned så att man fördelar trycket på en större yta.

Öppna informationsbladet i pdf här

Detaljer om utbildningen:
Kurslängd: Utbildningen är 1/2 dag
Datum: om schemalagt datum finns
Plats: se specifikt kursdatum
Avgifter: Avgiftsfri
Minantal deltagare: 12 st
Målgrupp: sjuksköterskor, vårdpersonal, hjälpmedelskonsulenter och förskrivare

Saknas utbildningstillfälle eller vill ni ha en utbildning på er arbetsplats, vänligen maila utbildning@invacare.com