Ronald McDonald Hus

Ronald McDonald Hus
"Belöningen är när barn blir friska"

Ronald McDonald Hus,  en fristående ideell organisation

RMD loggaNär ett barn blir svårt sjukt och behöver specialistsjukvård långt hemifrån erbjuder Ronald McDonald Hus ett hemlikt boende med tryggheten i att vara nära sjukhuset. Detta är en stor hjälp när hela familjens tillvaro har vänts upp och ned. Invacare samarbetar med Ronald McDonald Hus på så sätt att Invacare hjälper till med att försörja Husen med hjälpmedel som exempelvis rullstolar.