Paracykel.se - Svenska cykelförbundet

Paracykel
"Alla kan cykla"

Paracykel.se - Svenska cykelförbundet,  Cykel för personer med rörelsehinder och synnedsättningar/blinda

Paracykel logga
Paracykel.se bedriver verksamhet med bredd, motion och tävling inom Svenska Cykelförbundet. År 2013 startade Projekt Paracykel med bland annat medel från Allmänna Arvsfonden för att få fler personer med funktionsnedsättningar att cykla. Syftet med projektet är att erbjuda deltagarna en skonsam motionsform där de får uppleva frihetskänslan som cykling ger.
Paracykel består av fyra cykeltyper med handcyklar, tandem, trike och racer/anpassade cyklar. Invacare är leverantör till merparten av handcyklarna i Projekt Paracykel.
Landslaget SWE Paracykel Team kör internationella tävlingar, mästerskap och Paralympics.
Invacare är förutom leverantör av handcyklar även en övergripande engagemangsmässig samarbetspartner till paracykelverksamheten.