Shark system

Shark II är flexibelt, användarvänligt och enkelt för användare såväl som tekniker. Det är utvecklat av Dynamics och når upp till de högt ställda förväntningar man ska ha på elektronik.


Bruksanvisning (2)